AC

En nyfødt baby puster 45 ganger i minuttet

Rengjøringsproduktet for klimaanlegg airco well® sørger for sunn luft i motorkjøretøy. Kjøretøyets brukere kan beskytte helsen ved å få kjøretøyets klimaanlegg kontrollert og rengjort årlig.

Rengjør klimaanlegget effektivt med TUNAP Splash-effekten

airco well® fjerner skitt og mikroorganismer som samler seg i filterboksen og fordamperen. Med airco well® skylles basiller ut ved hjelp av en høytrykksstråle og alle tilhørende komponenter rengjøres grundig.


Rengjøring av klimaanlegg med airco well
® utføres av profesjonelle.

Besøk oss gjerne på www.aircowell.com

 

 

airco well® rengjøring av klimaanlegg, virker med to komponenter for sunn innåndingsluft

Alle biler har to svake punkter som er spesielt utsatte for smuss og angrep av skadelige mikroorganismer: pollenfilterboksen og fordamperen. Derfor består airco well® rengjøring av klimaanlegg av to spesialutviklede komponenter som rengjør begge disse områdene enormt effektivt.

De viktigste faktaene om airco well®-systemet:

  • effektivitet som har blitt uavhengig testet av det tyske laboratoriet GUI (Gesellschaft für Umwelt- und Innenraumanalytik – laboratorium for miljø- og interiøranalyser)
  • testet materialkompatibilitet i samarbeid med ledende produsenter av klimaanlegg
  • ingen fargestoffer eller luktstoffer som fremkaller allergier
  • prosessen er utprøvd og testet internasjonalt i mange år
  • sikker for miljø og helse
  • øye utviklet, mild sammensetning med svært god hygienisk virkning

 

Back to top